MIOS Konferencije, Seminari, Forumi

REGISTRACIJSKI OBRAZAC

Registracijski obrazac za rezervaciju mjesta možete popuniti u nastavku. MIOC brine o podacima i informacijama koje podijelite s nama. Prije nego navedete potrebne podatke za registraciju bitno nam je da znamo na koji…
X