MIOS Konferencije, Seminari, Forumi

september, 2017

12sep(sep 12)12:53 pm(sep 12)12:53 pmTRENING: Kreativno razmišljanje (engl. Creative Thinking Design)

Event Details

POZIV ZA PRIJAVU UČESNIKA/CA

Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” MIOS Tuzla kao organizator treninga

“Kreativno razmišljanje” (engl. Creative Thinking Design) ovim putem objavljuje

 Poziv za prijavu učesnika i učesnica.

 

 

ZAŠTO TREBAMO INOVACIJU

 

Živimo u vrijeme u kojem će se buduće generacije trebati pobrinuti za svoje radno mjesto, osloniti se na sebe i ne očekivati da im se osigura sigurna egzistencija. Kako bi u tome uspjeli, kao preduslov će trebate imati niz vještina poput snalažljivosti, inovativnosti, hrabrosti i fleksibilnosti.

Ovim treningom želimo omogućiti zainteresovanim profesorima/cama koji realiziraju nastavu u srednjem obrazovanju, koji predaju poduzetništvo i/ili slične školske predmete koji sadrže ishode učenja bitne za izgradnju poduzetničkog duha i vještina kod učenika/ca da se educiraju o načinima kako te vještine razvijati i njegovati.

Na poziv za trening se mogu prijaviti svi zainteresovani profesori/ce sa područija Tuzlanskog kantona a i šire, čiji je cilj da učenike/ce:

 • obrazuju kako bi se lakše snalazili i odgovorili potrebama tržišta rada koje će neminovno pred njih bez prestanka postavljati nove izazove;
 • osposobe i motivišu da generisanje novih ideja i primjene ih kao ključ za promjenu, odnosno kreirati i jačati njihove vještine potrebne za 21. stoljeće.
 • ojačaju i ohrabre kako da ideju stave u akciju s najinovativnijim poduzetničkim i inovativnim tehnologijama do danas.

 

OPIS TRENINGA

 

“Kreativno razmišljanje” (engl.“Creative thinking design”) je dinamično iskustvo inovacije tokom kojeg ćete učiti dok radite i stvarate pozitivne promjene u društvenom problemu. Kroz određeni izazov, učesnici/ce su u mogućnosti učestvovati u ovoj otvorenoj inicijativi koja rješava društvene probleme kroz metodologiju koja se temelji na orijentaciji na ljude i učenje kroz angažman (learning by doing).

Da bismo mogli uvoditi inovacije moramo se odvesti izvan vlastite zone komfora. Živjeti kroz motivaciju, kaos, nesigurnost … izazov, omogućuje učesnicima/ama da u kratkom vremenskom periodu žive potrebne stavove i kompetencije potrebne za inovaciju.

Na kreativnost se gleda kao na sposobnost koja tradicionalnu i reproduktivnom znanju usmjerenu nastavu, mijenja u humanističku, stvaralačku i otvorenu.

Tokom rada polazi od ideje da je za kvalitetno poticanje kreativnog mišljenja u nastavi potrebno stvarati kurikulum koji će podržavati kreativnost učenika, te posebno educirati nastavno osoblje za implementiranje takve nastave.

 

Trening podrazumjeva sljedeće aktivnosti:

 

Dva modula u trajanju od po 3 dana kao i obavezan zadatak u praksi između modula:

 • I. modul : Tuzla, oktobar 2017.godina

Trajanje edukacije: tri dana.

Mjesto realizacije: Tuzla.

Ovaj trening je potpuno iskustven i očekuje se da će sudionici biti maksimalno uključeni u proces i putovanje učenja koje stvaramo. Štoviše, u svoju školu ćete moći unijeti ovaj proces i podržati učenike/ce u tom procesu.

 • Zadatak u praksi, oktobar 2016 – februar 2017.

Trajanje aktivnosti: vrijeme koje učesnici/ce zajedno sa trenericom definisati ali da ulaze u period između dvije eduakcije.

Mjesto realizacije: škola u kojoj učesnik/ca radi.

Realizacija zadatka u praksi, kao aktivnost u okviru treninga podrazumjeva primjenu procesa u radu sa učenicima/ama, kreiranje zadataka…

 • II. modul: Tuzla, februar 2018.godina

Trajanje edukacije: tri dana.

Mjesto realizacije: Tuzla.

Projekti više nisu izolirani unutar granica organizacije ili škole. Kako bi projekti bili uspješni, oni trebaju obuhvatiti cijeli ekosistem koji se sastoji od različitih ljudi, zajednice i drugih organizacija. Naučiti ćete različite alate za otklanjanje i učestvovanje različitih zainteresiranih strana tokom cijelog procesa. Moći ćete saznati gdje se vaš osobni profil uklapa u nacrt projekta i kako se najbolje možete pozicionirati za podršku projektu.

Edukacije će biti relizirane na Engleskom jeziku uz konsekutivno prevođenje na B/H/S jezik.

 

APLICIRANJE

 

Ukoliko se možete povezati s ciljevima ove edukacije i isti se uklapaju u Vaše ciljeve obrazovanja učenika/ca, realizirati gore navedene aktivnosti edukacije, pozivamo Vas da se prijavite i učestvujete u opisanom putovanju u svijet kreativnosti, inovacija i učenja.

Molimo Vas da se prijavite putem registracijskog obrasca na kraju.

Prijavom putem registaracijskog obrasca, potvrđujete svoje prisustvo i aktivno učešće u oba modula treninga kao i realizaciju zadatka u praksi.

Prijave traju do 30.09.2017.godine isključivo putem registracijskog obrasca na dnu stranice.

Potvrdu o prijemu Vaše prijave ćemo Vam uputiti putem e-mail-a.

Prednost će imati članovi i članice MIOS-a.

Kako se postaje član/ica možete pročitati na linku: http://ioskole.net/uclanjenje-u-mios/

 

KORTIZACIJA ZA UČEŠĆE:

 

Ukupna cijena za prisustvo cjelokupnoj edukaciji po osobi je 800,00 KM.

Troškove edukacije za učesnike/ce koji dolaze iz škola sa kojima MIOS Tuzla ima saradnju i za članove/ice u cjelosti će snositi MIOS Tuzla.

Za učesnike/ce koji su zainteresirani a ne pripadaju niti jednoj od gore navedenih kategorija, kotizacijuj plaćaju u cjelokupnom iznosu.

U slučaju odustajanja od edukacije MIOS neće refundirati uplaćenu naknadu.

Uplate naknade se vrše u kancelariji MIOS-a do 10.10.2017.

 

LOGISTIKA:

 

Međunarodno udruženje “Interaktivne otvoreni škole” MIOS Tuzla, pokriva troškove:

 • trenera,
 • radnih materijala učesnike/ce,
 • prevođenje tokom treninga,
 • prostora za treninge,
 • osvježenja tokom pauza,
 • ručka.

 

O modulima:

 

 I. MODUL

Datum I. modula edukacije: 13., 14 i 15. oktobar 2017.godine

Mjesto I. modula edukacije: Trening centar MIOS-a Tuzla, ul. Aleja Alije Izetbegovića br. 10 (zgrada Jupitera – I. sprat).

Trenerica: Elena Rodriguez Blanco. – Biografija

Agenda I. modula treninga “Kreativno razmišljanje” (engl. Creative Thinking Design):

 I. dan, petak 13. oktobar 2017.godina

Vrijeme Program
09.00 – 12.00 Društvena inovacija: Smjernice

Inspiracija

Prve ideje

12.00 – 13.00 Ručak
13.00 – 15.00 Zadatak: Kako poboljšati turističku sliku Tuzle?

Upoznavanje: Klijenata i osoblja

Karta empatije

15.00 – 15.30 Pauza
15.30 – 18.00 Intervjui

Terenski rad u gradu

 

II. dan, subota 14. oktobar 2017.godina

Vrijeme Program
09.00 – 12.00 Uvid u zbirku prikupljenih podataka

Ideje

12.00 – 13.00 Ručak
13.00 – 15.00 Vrednovanje ideja

Kreiranje prototipa

15.00 – 15.30 Pauza
15.30 – 18.00 Prototip u “stvarnom svijetu”

 

III. dan, nedelja 15. oktobar 2017.godina

Vrijeme Program
09.00 – 12.00 Uvid u zbirku prikupljenih podatakaTeorija neuspjeha

Stvarenje novih ideja

Kreiranje finalnih prototipova

12.00 – 13.00 Ručak
13.00 – 15.00 Prezentacija i diskusija
15.00 – 15.30 Pauza
15.30 – 18.00 Primjena pristupa “Razvoj kreativnog razmišljanja” u školama

 

II. MODUL

Datum II. modula edukacije: februar 2018.godina

Mjesto I. modula edukacije: Trening centar MIOS-a Tuzla, ul. Aleja Alije Izetbegovića br. 10 (zgrada Jupitera – I sprat).

Trenerica: Elena Rodriguez Blanco – Biografija

Agenda II. modula treninga “Kreativno razmišljanje” (engl. Creative Thinking Design):

I. dan, februar 2018.

Vrijeme Program
09.00 – 12.00 Dobrodošlica

Refleksija

Nova kultura za projekte: Komunikacija

Osnove kolektivne inteligencije – AHAs

12.00 – 13.00 Ručak
13.00 – 15.00 Nacrt projekta

Izrada projekta

Timski zadatak: Procjenjivanje snaga

15.00 – 15.30 Pauza
15.30 – 18.00 Faza 1: San i vizija

Zajednica i kolektiv

 

II. dan, februar 2018.

Vrijeme Program
09.00 – 12.00 Faza 2: Plan i misija

Postavljanje ciljeva

12.00 – 13.00 Ručak
13.00 – 15.00 Faza 3: Akcioni plan

Brainstorm+akcija

Motivacija – rad

15.00 – 15.30 Pauza
15.30 – 18.00 Faza 3: Akcioni plan

Timovi

Posvećenost

 

III. dan, februar 2018.

Vrijeme Program
09.00 – 12.00 Faza 4: Proslava
12.00 – 13.00 Ručak
13.00 – 15.00 Pitanja i aplikacije

Dizajn mišljenja i Projekt menadžment

15.00 – 15.30 Pauza
15.30 – 18.00 Projekti za Školske Inovativne Zajednice

 

 

REGISTRACIJSKI OBRAZAC 

U skladu sa Vašim načelima, možete odabrati samo jednu opciju ili više.

 

Time

(Tuesday) 12:53 pm - 12:53 pm

X